Home Aanbod Inburgering Aanmelding Docent NT2 gevraagd Contact

Traject 2:

Staatsexamen I + Kennins Nederlandse

Maatschappij + Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Traject 3:

Cursus Nederlands A2

Aanbod Maximaal Taal 02 03 kaap Hoorndreef 76 3563 AW Utrecht 030-6339616 info@maximaal-taal.nl

Traject 4:

Individuele taallessen Nederlands

Aanmelden 04

Een NT2-cursus gericht op inburgering heeft als hoofddoel de voorbereiding op een hoog taalvaardigheidsniveau opdat de nieuwkomer een onafhankelijke, passende maatschappelijke positie kan verwerven; in een baan of in een studie. Natuurlijk zal de opbouw van kennis van de samenleving en arbeidsmarkt altijd een noodzakelijk aspect van de cursus zijn, maar in hoofdzaak gaat het om de taalontwikkeling.

Maximaal Taal zet zich in om in een zo kort mogelijke periode een zo hoog mogelijk resultaat mat haar cursisten te behalen.


Traject 1: Inburgeringscursus A2 + Kennis Nederlandse Maatschappij + Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt


Traject 2: Staatsexamen I en II + Kennis Nederlandse Maatschappij + Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt


Traject 3: Cursus Nederlands A2


Traject 4: Individuele taallessen Nederlands


Français Nederlands English

Traject 1:

Inburgeringscursus A2 + Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

01 |Huisregels |Disclaimer |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure | © 2017 | Maximaal Taal|